Методична робота

 

Методична робота в школі не може стояти на одному рівні розвитку, вона потребує урізноманітнення педагогічних методів в ім’я зростання професійної майстерності, фахової кваліфікації освітян. Саме через систему методичної роботи відбувається вдосконалення навчально-виховного процесу й підвищення професійного рівня вчителів. Вона зв’язує в єдине ціле всю систему роботи школи. Усі педагоги школи працюють у шкільних предметних методичних об’єднаннях, які створені за циклами дисциплін і входять до навчального плану.  Керівники МО постійно в творчому пошуку ознайомлення з перспективними освітніми технологіями. Діяльність методичних об’єднань багатопланова різноманітна за змістом, напрямами і формами. Проведення відкритих уроків, ділові ігри, звіти вчителів, презентації ідей, портфоліо.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію своєї професійної компетентності, як умови забезпечення якості навчально-виховного процесу. Головне своє завдання вчителі вбачають у розкритті індивідуальності кожної дитини, задоволенні її інтелектуальних потреб і стимулюванні розвитку через різні види діяльності. Педагоги працюють методично грамотно, виконують всі вимоги до навчання і виховання учнів школи. Традиційними в практиці методичної роботи школи стали предметні тижні, під час проведення яких можемо спостерігати різноманітну палітру форм і методів навчання та виховання, що призводить до підвищення активності, прагнення до творчості як вчителів, так і учнів.