Творчий портрет педагогічного колективу

14.04.2015 09:49

Багато на світі чудових професій. І все ж одна – найважливіша, найкраща. Це - мистецтво навчати, передавати в майбутнє все, чим оволоділо людство за свою багатовікову історію. Диво щоденне й неповторне – праця учителя. Щодня – пошук, щодня – несподіванки, то прикрі, то радісні, щодня – відкриття, які неможливі без натхнення. Професія, посада й покликання «вчитель». Що їх об’єднує? Насамперед – любов до дітей. Розуміння того, що кожна дитина – це особистість, і знайти до неї ключик – то мудрість учителя. Головною педагогічною метою є навчання, залучення дітей до безперервного процесу самовдосконалення, саморозвитку, самонавчання. Все здатні подолати наших 22 педагоги. Всі вони із внутрішнім вогнем закоханості у свою роботу.

 

Рівень  кваліфікації педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад педагогічних працівників за педагогічним стажем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румен Людмила Юріївна – вчитель математики

Педагогічний стаж роботи: 24,  роки

Спеціаліст першої категорії 

Освіта: Донецький ДУ, 1992

Кваліфікація: викладач математики

Відзнаки: "Старший вчитель" 2016 рік, Грамота відділу освіти 2010 року, Грамота відділу освіти, молоді та спорту 2018 року, Грамота Уманської районної ради 2018 року.

Велику увагу надаю різноманітним прийомам диференційованого навчання, методу пошукової бесіди, розробляю систему проблемно-пошукових завдань до уроків математики. Будую свою професійну діяльність так, щоб вихованці отримували глибокі і системні знання з предмету та задоволення від навчання.
 

Бондаренко Оксана Миколаївна – вчитель української мови та літератури

Педагогічний стаж роботи: 17 років

Спеціаліст другої категорії

Освіта: Уманський ДПУ, 1997

Кваліфікація: учитель української мови і літератури.

Відзнаки: Сертифікат «Освіта Черкащини - 2010», Грамота обласного ЦНТТ 2009 рік.

На уроках приділяю велику увагу розвитку творчих і розумових здібностей учнів. Привчаю їх любити книгу, контролюю процес домашнього читання. Використовую інтегративні зв’язки на етапі закріплення та узагальнення знань. Постійно прищеплюю інтерес до знань і навички самоосвіти. Доношу до сердець учнів мелодійність рідного слова, дивовижне багатство відтінків думок і почуттів, які можна передати українською мовою.

Галак Галина Іванівна – вчитель початкових класів

Педагогічний стаж роботи: 37 років

Спеціаліст першої категорії

Освіта: Уманський п-т, 1978

Кваліфікація: педагогіка і методика початкового навчання

Відзнаки: «Старший вчитель», 2002 рік; Грамота Уманської райдержадміністрації, 2012 рік

Я є вчителем, який любить, але мудрий у своїй любові; який спонукає учнів вивчати те, що їм слід вивчати; який підбадьорює дитину в момент помилки; який підтримує лад і порядок у дитячому колективі, сприяючи кожній дитині йти власним шляхом саморозвитку.

 

Кузьменко Наталія Федорівна – вихователь

Педагогічний стаж роботи: 27 років

Спеціаліст першої категорії

Освіта: Уманський п-т, 1989

Кваліфікація: вихователь, логопед

Вивчаю духовний світ своїх вихованців, знаю їх потреби, захоплення, а відтак і стимулюю розвиток дитини, акцентуючи увагу на позитивних рисах характеру, адекватних виявах поведінки, на оптимістичному сприйнятті себе і світу. На заняттях разом із дітьми переживаю радість пізнання нового, активізую вихованців нехай на маленьке, але власне відкриття.

Попик Світлана Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії, правознавства, економіки.

Педагогічний стаж роботи: 27 років

Спеціаліст першої категорії

Освіта: Одеський ПУ, 1995

Кваліфікація: історик

Відзнаки: Грамота Уманської райдержадміністрації, 2012 рік.

Особливого значення надаю національному вихованню, вивченню історії свого народу, його традицій, звичаїв, природи рідного краю. Розвиваю логічне мислення учнів на кожному уроці. Беру активну участь у шкільному та районному МО, постійно вдосконалюю свій професійний рівень, володію інноваційними методиками і технологіями, цікавлюся передовим досвідом освітян і сама працюю творчо.

Мусієнко Марина Володимирівна – вчитель початкових класів

Педагогічний стаж роботи: 23 роки

Спеціаліст першої категорії

Освіта: Уманський п-т, 1994

Кваліфікація: педагогіка і методика початкового навчання

Особливого значення в роботі надаю організації навчального співробітництва, зокрема, методиці парної і групової навчальної діяльності учнів. Формую особливий тип поведінки школяра, для якого школа перестає бути місцем простого засвоєння знань і стає справжнім джерелом «інтелектуальної насолоди».

Штоля Людмила Миколаївна – вчитель початкових класів

Педагогічний стаж роботи: 32 роки

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Уманський п-т, 1990

Кваліфікація: педагогіка і методика початкового навчання

Відзнаки:  «Відмінник освіти», 2000 рік; Грамота обласного управління освіти 1988, 2011 рік; Грамота МО УРСР, 1991 рік.

На уроках створюю атмосферу радості від вперше прочитаного або написаного маленькими учнями слова, вперше отриманих знань про таємниці природного світу або людських стосунків, від ознайомлення з мовою і культурою інших народів. В дітях виховую відчуття щиросердної відкритості й любові до цілого світу – до природи, до кожної живої істоти та кожної людської душі.

Печенюк Світлана Василівна – соціальний педагогвчитель інформатики, математики

Педагогічний стаж роботи: 27 років

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Уманський п-т, 1990 рік, Уманський п-т 2005 рік

Кваліфікація: педагогіка і методика початкового навчання, педагогіка і методика середньої освіти. Математика

Відзнаки: Почесна грамота Головного управління, 2008 року; Грамота відділу освіти, 2009 рік.

Раціонально використовую наочні посібники, технічні засоби навчання, тісно пов’язую програмовий матеріал з життям. Працюю над розробкою таких вправ і завдань, які могли б своєчасно виявити основні групи помилок, що допускають учні під час засвоєння курсу математики. Використовуючи ці форми роботи, дійшла висновку, що саме завдяки їм можна покращити знання учнів, та всебічно розвинути творчу уяву дитини.

Колісніченко Марія Герасимівна – учитель англійської мови

Педагогічний стаж роботи: 44 роки

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Ніжинський п-т, 1974

Кваліфікація: учитель англійської мови

Відзнаки: «Відмінник освіти УРСР», 1988 рік; Грамота відділу освіти, 2005 рік.

Багато уваги приділяю формуванню національної свідомості школярів, любові до рідної землі, народу, оволодінню мовою, культурою, традиціями, звичаями рідного народу та надбаннями світової культури. Незважаючи на чималий досвід роботи, завжди в пошуках нових засобів і шляхів навчання та виховання учнів.

Осипенко Наталія Миколаївна – вихователь

Педагогічний стаж роботи: 4 роки

Спеціаліст

Освіта: Уманський ДПУ, 2013

Кваліфікація: педагогіка і методика початкового навчання

Справжній педагог – це той хто любить дітей і хоче їх чомусь навчити. Для того щоб це зробити він не може і не має права зупинитись на досягнутому. Не дарма кажуть «Вік живи – вік учись». Потрібно постійно оновлювати свої знання, тому що час змушує до пошуків нових шляхів і форм роботи. Тільки це може задовольнити запити батьків та дітей.

Ядак Світлана Михайлівна – вчитель світової літератури

Педагогічний стаж роботи: 33 роки

Спеціаліст першої категорії

Освіта: Кишинівський п-т, 1990

Кваліфікація: учитель світової літератури

Відзнаки: Грамота відділу освіти, 2011 рік.

При роботі з учнями враховую вікові особливості, індивідуальні здібності, впроваджую у навчальний процес інноваційні технології. Формую в учнів бажання до пошуку, допитливості, плекаю в них здатність сприймати і розуміти художній твір, виробляю уміння співпереживати і відгукуватися на прочитане не лише емоційно, а й вчинками та активною життєвою позицією.

 

 

 

Беленчук Ірина Юріївна - вчитель біології,  хімії

Педагогічний стаж роботи: 1 рік

Спеціаліст 

Освіта: Уманський ДПУ, 2017

Кваліфікація:  вчитель біології, вчитель хімії

Розвиваю та збагачую інтелект дитини, логічне мислення, увагу, уяву, пам'ять, розширюю коло інтересів, задовольняю потребу учнів у здобутті нової інформації. Головне своє завдання вбачаю у розкритті індивідуальності кожної дитини.

 

Мельник Валентин Петрович – вчитель фізики і математики, програмне забезпечення автоматизованих систем

Педагогічний стаж роботи: 2 роки

Спеціаліст 

Освіта: Черкаський ДПУ, 1997

Кваліфікація: В СВОЇЙ РОБОТІ ВИКОРИСТОВУЮ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ,

 які дають змогу стимулювати творчістьучнів, забезпечують

 високий рівень пізнавальноїактивності, створюють атмосферу співробітництва на уроці та дають якісні результати.

Я в постійному творчому пошуку, прагненні навчати і навчити.

 

Закорчменна Ірина Василівна – вихователь

Педагогічний стаж роботи: 5 років

Спеціаліст

Освіта: Уманське педагогічне училище, 1991 рік

Кваліфікація: вихователь дошкільного закладу

Розвиваю у вихованців бажання засвоїти інформацію, створюю умови для того, щоб дошкільнята активно набували досвіду з довкілля, супроводжую їх потяг до саморозвитку, роблю процес научування легким, природним, радісним для дітей. Живу разом з вихованцями у чарівному світі мрій, переживань, чудових перетворень. Мандрую разом з дітьми у дивосвіт українських народних казок, в яких наш мудрий народ передав скарбницю своїх прадавніх знань. Стимулюю ініціативу, хвалю їх за найменші успіхи.

Ядак Олександр Васильович – вчитель фізичної культури, трудового навчання

Педагогічний стаж роботи: 7 років

Спеціаліст другої категорії

Освіта: Уманський ДПУ, 2010

Кваліфікація: учитель фізичної культури, трудового навчання, основи здоровя, креслення.

Завжди в пошуках нових засобів і шляхів навчання учнів. Головне своє завдання вбачаю у задоволенні інтелектуальних потреб учнів і стимулюванні розвитку через різні види діяльності. Дотримуюсь такого девізу: «І тільки в праці життя і краса» В. Сосюра

 

 Яковенко Наталія Анатоліївна – вчитель початкових класів

Педагогічний стаж роботи: 4 роки

Спеціаліст другої категорії

Освіта: Уманський ДПУ, 2005

Кваліфікація: Початкове навчання і музика

«Головне - помітити в  кожній дитині її найсильнішу сторону, знайти ту золоту жилку, від якої починається розвиток її індивідуальності, добитися того, щоб вона досягла видатних успіхів у цій справі, яка найбільш яскраво виявляє, розкриває її природні задатки.»

                                                                      (В. О. Сухомлинський)

 

Гоменюк Ольга Іванівна – бібліотекар

Бібліотечний стаж роботи: 19 років

Освіта: середня спеціальна

Відзнаки: Диплом ІІ ступеня Уманської райдержадміністрації, 2010; Почесна грамота Уманської районної ради, 2012;  Диплом районного методичного кабінету, 2014, Грамота відділу освіти, 2014, Грамота відділу освіти, 2016.

Творче кредо : «Людина – це підсумок прочитаного. Дитина, яка свого часу не зустрілася з доброю книгою, не стане в майбутньому особистістю»

                                                          М.Слабошпицький

Моя мета: «Самовдосконалення через пізнання нового». Глибоко переконана, що запровадження інноваційних форм популяризації літератури надасть можливість всебічного і нетрадиційного розкриття книжкових багатств, дозволить користувачам бібліотеки виявити і поповнити свої пізнання в різних галузях знань і розкрити їхній творчий потенціал.