Методична рада

03.10.2016 13:50

Склад методичної ради

Попик Світлана Іванівна - заступник директора з навчально - виховної роботи, учитель історії.

Штоля Людмила Миколаївна - керівник МО вчителів початкових класів, учитель початкових класів.

Печенюк  Світлана Василівна - керівник МО природничо - математичного циклу, соціальний педагог, учитель математики.

Бондаренко Оксана Миколаївна - керівник МО суспільно - гуманітарного циклу, учитель української мови та літератури.

Колісніченко Марія Герасимівна - учитель англійської мови.

Галак Галина Іванівна - голова ПК, учитель початкових класів.

Мусієнко Марина Володимирівна - учитель початкових класів.

 

                         План роботи методичної ради школи на 2017 - 2018 н. р.

   Центром методичної роботи в НВК є методична рада, яку протягом 2016-2017 н.р. очолювала заступник директора з НВР Попик С.І.

   Керівниками шкільних методичних об’єднань були:

- учителів початкових класів – Штоля Л.М.

- учителів суспільно-гуманітарного циклу – Бондаренко О.М.

- учителів природничо-математичного циклу – Печенюк С.В.

- класних керівників – Румен Л.Ю.

Керівниками нових методичних об’єднань на наступний навчальний рік стали:

- Школа молодого вчителя – Ядак С.М.

- Школа вищої педагогічної майстерності – Штоля Л.М.

   Робота ради проводилась згідно плану роботи, спланованому на весь навчальний рік. Протягом  року проводилося 4 засідання, де було розглянуто питання  вирішення науково-методичної проблеми «Професійна майстерність вчителя, як умова забезпечення якості навчально-виховного процесу», курсової перепідготовки вчителів: вчителя математики та інформатики Печенюк Світлана Василівни, учителя світової літератури Ядак Світлани Михайлівни, учителів початкових класів  Мусієнко Марини Володимирівни та Штолі Людмили Миколаївни; організації предметних олімпіад; робота з обдарованими дітьми та слабо встигаючими; використання інноваційних технологій на уроках у 5-9 класах;  аналіз стану відвідування уроків; використання планів роботи  МО, щодо роботи над єдиною методичною проблемою.

   Педагогічний колектив нараховує 20 учителів, всі працюють за фахом, всі з вищою освітою. По категорійності: вища - 4, перша - 6, друга - 3, спеціаліст - 7.

   Колектив стабільний, досвідчений, працездатний, 11 осіб зі стажем більше 20 років, від 10 до 20 років – 2, від 3 до 10 років – 5, 2 молодих спеціалістів зі стажем до 3-х років.

   Атестація педпрацівників проводиться  згідно Типового положення «Про атестацію педпрацівників». В 2016-2017н.р. атестувалися: вчитель математики та інформатики Печенюк Світлана Василівна, якій було підтверджено раніше встановлену вищу категорію; вчитель початкових класів Приліпа Надія Йосипівна, якій було підтверджено раніше встановлену вищу категорію; учитель біології та хімії Завєруха Олександр Миколайович, якому було встановлено першу кваліфікаційну категорію.

   Одна з важливих форм участі  в методичній роботі – наставництво. Досвідчені педагоги (Румен Л.Ю., Завєруха О.М., Ядак С.М.,) передають досвід своїм колегам (Чалюк М.П., Рудь Н.В.), допомагають молодим учителям у конструюванні  уроків, у роботі з батьками, тощо. Наставники і стажисти мають свої індивідуальні плани.

   Основним документом що регулює навчально-виховний прогрес, є  робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України. При складені навчального плану враховуються побажання батьків, учнів. В 10 класі запроваджено технологічний профіль на базі Рижавського МНВК.

   Педагогічний колектив Кочержинського НВК  використовує в своїй навчальній діяльності програми, затверджені МОН України. Календарне планування відповідає вимогам навчальних програм. Доцільно розбито теми для тематичного оцінювання учнів. Усі вчителі систематично і якісно проводять поурочне планування.

  Адміністрацією школи перевіряється відповідність календарних планів записам у класних журналах, зошитах та щоденниках учнів, що свідчить про рівень обізнаності учителів з критеріями оцінювання навчальних досягнень вчителів. Графік проведення контрольних робіт, практичних , лабораторних робіт,  робіт з розвитку мовлення, творчих робіт дотримується, що свідчить про виконання навчальних програм з усіх предметів.

   При шкільній бібліотеці працює рада, яка займається збереженням підручників. Результати висвітлюються в загальношкільному екрані «Живи, книго!» (бібліотекар Гоменюк О.І.). Шкільна бібліотека забезпечує належною інформацією вчителів та учнів щодо вдосконалення якості шкільного навчання і виховання.

   Проте, серед деяких педагогів прослідковується необ’єктивність в оцінюванні знань учнів. Зменшився показник якості навчання у деяких класах. На доброму рівні участь учнів у конкурсах та змаганнях на районному та інших рівнях.